Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Nguyễn Trọng Tạo

Giới thiệu tập thơ Chân Dung Ảo 15.07.2007 | Biên Khảo, Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 30, Giới thiệu tác phẩm | 0 bình luận Giới thiệu tập thơ Chân Dung Ảo

Đọc thơ Tiến trước hết ta thấy lạ. Sáng tạo thì phải lạ.
Đọc thơ Tiến ta thấy quen. Nó quen như thơ.
Đọc thơ Tiến ta thấy mới. Nó mới hơn thơ cũ.
Đọc thơ Tiến ta thấy hay. Nó gieo vào ta những điều ta vẫn thích mà ta không thơ ra được…

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Nguyễn Trọng Tạo

THƠ NGUYỄN TRỌNG TẠO 9.12.2006 | Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 16, Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

vẽ tôi mực rượu giấy trời
nửa say nửa tỉnh nửa cười nửa đau
vẽ tôi thơ viết nửa câu
nửa câu ma quỷ đêm sâu gọi về
vẽ tôi thấy đẹp là mê
thấy ghen là sợ thấy quê là nhà

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)