Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Thorbjorn Jagland

DIỄN VĂN TRAO GIẢI NOBEL HÒA BÌNH 2010

2.01.2011
LiuXiaoboEmptyChair_thumb.jpg

Ông Lưu đã nói rằng “Sự vĩ đại của tinh thần phản kháng bất bạo động là ngay cả khi con người phải đối diện với bạo quyền và khổ hạnh, nạn nhân vẫn đáp lại hận thù bằng yêu thương, thành kiến với lòng khoan dung, ngạo mạn với đức khiêm tốn, tủi nhục với phẩm giá, và bạo lực với trí tuệ.”

@2006-2023 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)