Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Peter Finn & Petra Couvée

Sách là võ khí: Trường hợp “Doctor Zhivago” và CIA

10.04.2014
Zhivago-book-cover_thumb.jpg

Những cố gắng của CIA, cuối cùng, đã được thêm sinh lực nhờ giải Nobel Văn Chương dành cho Pasternak vào tháng trước. Kremlin đã đối xử với giải thưởng này như một sự khiêu khích chống lại Liên Xô, phỉ báng tác giả, và cưỡng bách Pasternak từ chối giải.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)