Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Isaac Asimov

Đồ Nói Láo/ Liar!


♦ Chuyển ngữ:
28.04.2011
asimov_thumb.jpg

Sự việc đã xảy với đại họa bất thường của mộng đẹp, với ảo tưởng kinh hoàng của giấc mơ. Nhưng làm sao có thể như thế được? Herbie đã nói…Và Herbie đã biết! Nó đọc được ý nghĩ kia mà!

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)