Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Trần Ngọc Dụng

Vài cảm nghĩ về đề nghị cải tiến chữ Việt của Bùi Hiền

29.12.2017
clip_image020_thumb.jpg

Chúng ta thấy ngay tác giả đã sai lầm khi dùng ký hiệu phiên âm làm chữ viết. Đây là điều vô cùng cấm kỵ. Thí dụ: ký hiệu [c] dùng để phiên âm các chữ có “ch”, như chúng ta thì phiên âm là [cuŋ͡m ta:]…

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)