Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Ngô Kim Khôi (Paris)

Ngô Kim-Khôi : định cư tại Pháp từ 1985, chuyên môn về tạo mẫu thời trang (modeliste), hiện làm việc cho các nhà Christian Dior, Hermès, Givenchy, Scherrer… Tự học vẽ, học đàn và học hát. Ngoài ra, còn là giáo sư Thái-cực-quyền và Phụ tá Chủ bút tập san Ngày Mới Paris.

Họa sĩ Lê Huy-Miến (1873-1943): Cuộc đời và tác phẩm

8.07.2009

Xuất thân từ một gia đình vọng tộc, dòng dõi thanh thế quan lại, Lê Huy-Miến chào đời năm 1873 tại xã Nghi-Thuần, làng Kim-Khê, huyện Nghi-Lộc, tỉnh Nghệ-An (nay là xóm Sào-Nam, xã Nghi-Long). Cha ông tên là Lê Năng-Nghiêm, dưới triều Nguyễn thăng trầm nhiều chức quan, lớn nhất là Án-sát tỉnh Hải-Dương (Sơn-Tây).

Trường Cao-đẳng Mỹ-thuật Đông-dương (1925-1945) (L’école des Beaux-Arts de l’Indochine)

23.05.2009

Ông quyết định thực hiện bích họa tại Hà-nội và hợp đồng này đã kéo dài thời gian của Victor Tardieu ở tại Đông-dương. Để thực hiện công trình của mình, ông bắt đầu tìm người ngồi mẫu và ngay lập tức ông bối rối nhận ra rằng tại một đất nước mà nghệ thuật chỉ sản sinh ra từ sự tưởng tượng, không cần đến người mẫu bao giờ!

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)