Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Jon Meacham

Sự chấm dứt của một Nước Mỹ Kitô Giáo


♦ Chuyển ngữ:
18.05.2009

Ðời sống công cộng của Mỹ không phải là toàn đạo giáo cũng như không phải toàn thế quyền mà như là một dung dịch không ngừng biến chuyển của cả hai. Lịch sử cho thấy rằng tình trạng đáng ngại có khuynh hướng xảy ra khi một trong những thế lực này trở nên quá mạnh trong đối trọng với thế lực kia.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)