Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Ellen Knickmeyer

Giá của cuộc chiến tranh ở Afghanistan, tính bằng mạng sống và đô la


♦ Chuyển ngữ:
30.08.2021
AfghanWarPrice-03_thumb.jpg

Sau đây là cách nhìn về cuộc chiến ở Afghanistan do Hoa Kỳ lãnh đạo, qua các con số, vào lúc cuộc tấn công chớp nhoáng của Taliban chiếm gần hết lãnh thổ trước thời hạn Hoa Kỳ chấm dứt vai trò chiến đấu ngày 31 tháng 8 và khi Hoa Kỳ đẩy mạnh cuộc di tản ở Afghanistan.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)