Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Đông Hà

Kinh Ngực

11.04.2019

nhi nữ đồng xanh cánh trời hoa máu
khóc lặm oan khiên nát vỡ mắt người

em về nhặt hạt ru chơi
sử xanh gói lại mấy lời

Một bước

8.08.2011

Như ngọn lúa lưu vong
Cắm đất nào cũng nhọc nhằn
Cắm đất nào cũng nảy ra bông
Nhưng hạt muôn đời thì lép.

Bởi thế giới này

29.07.2011

Lúc ấy anh không nghĩ về em
Những điếu thuốc lâu rồi không thắp lên
Đêm nay đỏ rực suy nghĩ

Chỉ cần em nhớ

20.07.2011

Thôi thế là những tháng ngày
cầm lên rũ thật mạnh
rơi ra không một cái gì

Ở đầu cầu non nước anh ngồi đếm người đi

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)