Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Đông Hà

Kinh Ngực 11.04.2019 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

nhi nữ đồng xanh cánh trời hoa máu
khóc lặm oan khiên nát vỡ mắt người

em về nhặt hạt ru chơi
sử xanh gói lại mấy lời

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Đông Hà

Một bước 8.08.2011 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

Như ngọn lúa lưu vong
Cắm đất nào cũng nhọc nhằn
Cắm đất nào cũng nảy ra bông
Nhưng hạt muôn đời thì lép.

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Đông Hà

Bởi thế giới này 29.07.2011 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

Lúc ấy anh không nghĩ về em
Những điếu thuốc lâu rồi không thắp lên
Đêm nay đỏ rực suy nghĩ

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Đông Hà

Chỉ cần em nhớ 20.07.2011 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

Thôi thế là những tháng ngày
cầm lên rũ thật mạnh
rơi ra không một cái gì

Ở đầu cầu non nước anh ngồi đếm người đi

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)