đôi dòng về Nguyễn Hữu Thụy

Sinh ngày một tháng một năm một chín năm tư
Đại Lộc – Quảng Nam
Cựu học sinh Đông Giang – Phan Châu Trinh (Đà Nẵng)
Cựu sinh viên trường Luật (SG)
Vào Nam 1972
Hiện sinh sống tại Tân Bình
Có thơ đăng trên các báo xuất bản ở phía Nam

bài đã đăng của Nguyễn Hữu Thụy


@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)