Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Scott Malone

Thỏ đã đi rồi: nhà văn John Updike vừa qua đời*

29.01.2009

Sự chú trọng về chủ đề tình dục một cách rất thẳng thắn của Updike đã xảy ra trước khi những chuyển biến sâu đậm về văn hóa vào những năm cuối cùng của thập niên sáu mươi làm giảm đi mức độ cấm kỵ về chủ đề này.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)