Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Nhật Đan

Đầu hôm 26.07.2019 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

Ngón xương gầy trên đồng phím trắng
Trồi sụt bên từng ụ đê đen
Cùng nốt trầm không bao giờ giáng
Và nối thăng lơ lửng trêu ngươi

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)