Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Nguyễn Thế Hoàng Linh

Blog lực

22.03.2009

Viết cho ai, viết cái gì, viết như thế nào… là những câu hỏi dù ông không cố ý phạm tội, tiềm thức ông ngày càng đặt ra nhiều. Như thể, trước khi đưa ra mỗi entry, ông phải trả bài trước mặt thầy giáo tiềm thức – một vị thầy rất khó tính trong môn nghệ thuật thu hút đám đông.

Hỏi trên đường nắng

9.03.2009

chỉ làm người ngợm
tôi
đâu

làm

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)