Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Christina Buttons

Lời tự thú của một người tạo ‘mim’ công lý xã hội

24.05.2022
ChristinaButtons-memes-05_thumb.jpg

Không còn Trump để mạt sát, người cấp tiến dần dần xoay sang công kích lẫn nhau. Các nhà hoạt động cánh tả dành ngày càng nhiều thời gian để thanh tẩy cộng đồng công lý xã hội trực tuyến, trong khi tìm kiếm những cơ hội để bị xúc phạm.

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)