Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Alberto Moravia

Đừng đào sâu quá

♦ Chuyển ngữ:
21.01.2022
Bìa tập truyện “Roman Tales” ấn bản đầu, 1957

Tác giả: Alberto Moravia
Chuyển ngữ: Trùng Dương
Lời giới thiệu:
Alberto Moravia (1907-1990) là một nhà văn kiêm nhà báo Ý. Ông là tác giả của nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết, bình luận, kịch; nhiều tác …

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)