Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Nguyễn Như

Nửa quả táo 18.11.2006 | Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 13, Sáng Tác, Truyện chớp | 0 bình luận Nửa quả táo

Tôi tìm thấy một nửa quả táo. Một nửa quả táo mọng. Chắc hẳn đó là nửa quả táo mà Eva đã đưa cho Adam ăn trong cái thuở tạo thiên lập địa.

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)