Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Suzanne Kamata

Bưu Thiếp Từ Nhật Bản: Tật Nguyền và Tai Ương

20.04.2011
handicap-chair-for-kamata-article_thumb.jpg

Điều không muốn là gánh nặng cho người khác là lý do tại sao những người bị tật nguyền thường không ưa ra ngoài nơi công cộng, và tại sao người ta không thích than phiền.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)