Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Trần Thị Diệu Tâm

Vài ý nghĩ cuối cùng của nhà văn Tâm Thanh qua tác phẩm Lệnh Triệu Ban Rồi

23.12.2015

buồn phiền, thất vọng, khổ não đều là một tiếng gọi nhân từ, một tiếng “tằng hắng” từ Trên, rằng có một cái gì đó trục trặc, một biên giới nào đó bạn không nên vượt qua. Biên giới này bảo vệ thể xác và tâm thần

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)