Trang chính » Sáng Tác, Thơ Email bài này

trong ý tưởng vô vọng

0 bình luận ♦ 23.09.2008

tặng Inrasara

tất cả đều bị mất thăng bằng, từng thời khắc được nuôi dưỡng bằng nhiều triết thuyết thối nát, một khi đã định hình với tên gọi: chân lý đang cứu vãn đời sống.

một bức tranh xã hội suy đồi làm bối cảnh, con người đang vật vờ như bầy cá nổi trên mặt nước bị bội nhiễm.

khái niệm văn minh cùng với chủ thuyết khôi hài được miệng con người nhai ngồm ngoàm như một loài mãnh thú. Chỉ là trò chơi tiêu khiển?

ta đang thất vọng hay là ta đang điên, như thế mới biết rằng: ta là một thằng người cùng với con người luôn kiêu ngạo và tiếp tục phiêu lưu…

vô tận những con đường khi con người đang lang thang giữa khoảng mênh mông, đi về đâu làm sao biết được [tất nhiên cũng có ta là một kẻ độc hành].

tháng 9/2008

bài đã đăng của Khaly Chàm

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)