Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Trần Văn Nam

Bạt cho Nỗi Buồn Tháng Bảy- tập thơ/truyện của Đặng Phú Phong

18.09.2014
BiaNoiBuonThangBay_thumb.jpg

Cảm thức về thơ tùy theo từng người. Có người không ưa những câu thơ vần điệu, do quen tiếp nhận thơ tự do trong văn chương hiện tại, hoặc cho rằng đã lỗi thời tính chất bằng trắc trong thơ cũ. Có người lại không thích tính khó hiểu của thơ tân kỳ, trong đó thể cách đặt lời rời rạc tưởng chừng không liên hệ gì đến nhau thường được áp dụng.

Trong Dòng Cảm Thức Văn Học Miền Nam

22.08.2010

Trong Dòng Cảm Thức Văn Học Miền Nam
biên khảo văn học
Trần Văn Nam
Tác giả xuất bản – California – 2006

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)