Trang chính » Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 04, Dịch Thuật, Sáng Tác, Sang Việt ngữ, Truyện ngắn Email bài này

Vọng Âm từ một Tự Truyện

Naguib Mahfouz

Thường Quán chuyển ngữ từ bản Anh ngữ của Denys Johnson-Davies

 

 

A Trick of the Memory

 

I saw an enormous person with a stomach as large as the ocean, and a mouth that could swallow an elephant.

I asked him in amazement, “Who are you, sir?”

He answered with surprise, “I am forgetfulness. How could you have forgotten me?”

 

 

The Pure

 

As the sheikla walked in the market in her white gallabiya and green head covering, she saw a man at his wit’s end.

“What are you looking for, man?” she asked him.

At the end of his patience, he answered, “I am looking for some pure water.”

In a tone of voice that was not without rebuke, she said, “You will find nothing more pure than the sweat of a woman.”

 

 

Life

 

The circumstances of life obliged me one day to be a brigand. I first practiced my profession one dark night when I pounced on a wayfarer. The man was so terrified that he almost died. With fervent entreaty, he called out, “Take everything I possess as yours, but don’t harm my life.”

From that moment on I have been hovering with my soul around the secret of life!

 

 

Leaving

 

Only at his funeral did I really feel that he had died. The chairs were occupied by people offering their condolences, and this was followed by a recital from the Holy Qu’ran. All those sitting next to each other engaged in conversation, and innumerable stories were told. They concerned everybody except the deceased, who was mentioned by no one. Dear one, truly you departed from this world to the Mighty One as though it had departed from you.

 

 

The Golden Tomb

 

I saw in my dream a golden tomb standing under the branches of a lofty tree covered with singing nightingales. On its front was written in beautifully clear letters: “Happy is he whose upbringing was in the crucible of being abandoned.”

 

 

 

Vọng Âm từ một Tự Truyện

Naguib Mahfouz

Thường Quán chuyển ngữ

từ bản Anh ngữ của Denys Johnson-Davies

 

 

Một đánh lừa của trí nhớ

 

Tôi thấy một khổng lồ với bao tử lớn cỡ một đại dương, chiếc miệng thể nuốt trọng một thân voi.

Tôi ngạc nhiên hỏi :

Thưa, người ai?

đáp lại, ngạc nhiên:

– Ta sự quên. Làm sao ngươi lại thể quên ta như vậy chứ?

 

 

Ra đi

 

Chỉ tới đám tang của anh ta tôi mới thực sự cảm thấy anh ta đã chết.

Những dãy ghế kín người tới chia buồn, sau những lời phân ưu một hồi xướng kinh Qu’ran. Tất cả những khách ngồi xoay qua người kế cận trò chuyện, rất nhiều câu chuyện đã được kể được nghe. về tất cả mọi người, trừ người nằm đó. Người ạ, nay thì đích thực người đang ra đi từ chốn này tới Đấng Vạn Năng như trước đó thế giới này đã rời bỏ người vậy.

 

 

Tinh khiết

 

Nàng đi vào giữa chợ áo chùng trắng, khăn phủ đầu màu lục, thấy một người đàn ông đang đầu tai kiếm kiếm tìm tìm.

Bác muốn tìm ? Nàng hỏi người đàn ông.

Người đàn ông như bực dọc trả lời:

Tôi đang tìm nước tinh khiết.

Bằng một giọng như trách móc nhẹ thôi nàng nói:

Bác sẽ không tìm được thứ tinh khiết hơn mồ hôi của một người đàn đâu.

 

 

Sự sống

 

Hoàn cảnh sống lúc buộc tôi thành đạo tặc.Tôi tập ra nghề một đêm trời đất tối tăm, nạn nhân một khách trên đường. đi đường sợ điếng hồn vía, thể ngã lăn ra chết. van xin luôn miệng, "Lấy hết mọi thứ tôi đây, lấy hết đi, nhưng tha cho tôi, cho tôi còn sự sống."

Từ đó cho tới về sau tôi cứ lượn trùm với linh hồn tôi quanh ẩn của sự sống.

 

 

Mộ Vàng

 

Trong giấc mộng tôi thấy một nấm mộ bằng vàng nằm rực rỡ dưới một tán cây cao với nghìn chim sơn ca đang cất tiếng. Mặt tiền nấm mộ khắc những chữ nét sắc, đẹp: " Hạnh phúc cho người cuộc vào đời của hắn nằm trong thử thách bị khước từ ."

bài đã đăng của Naguib Mahfouz

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)