Trang chính » Chuyên Đề, Dịch Thuật, Sáng Tác, Song ngữ, Thơ, Văn Chương Ukraine Email bài này

Chúng tôi vẫn hạnh phúc trong thời kỳ chiến tranh

♦ Chuyển ngữ: 0 bình luận ♦ 29.04.2022


Từ tuyển tập Deaf Republic của Ilya Kaminsky (Graywolf: Minneapolis, Minnesota 2019)


Brooklyn graffiti with Dreamstime watermark

Hình mẫu tranh graffiti chụp ở Brooklyn, Nữu Ước, tháng 10, 2013, với watermark của Dreamstime như ẩn dụ ngẫu nhiên (Nicola Ferrari)


Chúng tôi vẫn hạnh phúc trong thời kỳ chiến tranh

Và khi họ đánh bom những mái nhà người ta, chúng tôi đã

phản kháng

nhưng vẫn không đủ, chúng tôi đã chống đối nhưng vẫn không

đủ. Tôi nằm trên

giường, chung quanh giường tôi nước Mỹ

đang sụp đổ, từ căn nhà vô hình này đến căn nhà vô hình khác–

Tôi đem cái ghế ra ngoài ngồi và ngắm mặt trời.

Tháng thứ sáu,

của một triều đại bất hạnh trong căn nhà bằng tiền,

trên con đường bằng tiền trong thành phố bằng tiền trong quốc gia bằng tiền,

quốc gia vĩ đại bằng tiền của ta, chúng tôi (tha thứ cho chúng tôi)

vẫn hạnh phúc trong thời kỳ chiến tranh.

Ilya Kaminsky
Đỗ Lê Anhdao chuyển ngữ


We Lived Happily During the War

And when they bombed other people’s houses, we

protested

but not enough, we opposed them but not

enough. I was

in my bed, around my bed America

was falling: invisible house by invisible house by invisible house —

I took a chair outside and watched the sun.

In the sixth month

of a disastrous reign in the house of money

in the street of money in the city of money in the country of money,

our great country of money, we (forgive us)

lived happily during the war.

Ilya Kaminsky

bài đã đăng của Ilya Kaminsky

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)