Trang chính » Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 27, Dịch Thuật, Sáng Tác, Song ngữ, Thơ Email bài này

A Shadow in the Sky/ Bóng Mây Trên Trời


♦ Chuyển ngữ:
0 bình luận ♦ 31.05.2007

 

 

A Shadow in the Sky

I love the shadows of clouds traversing
over a calm sea, spinnakers silhouetted
in the blazing horizon.

Like looking at a Levitan, no need for me
to die to experience eternal peace. (Someone
told me eternal peace means death.)

Clouds have endless shapes and forms.
People gave them names—cumulus is one
name stuck to my mind.

What a dreadful idea for clouds are no longer
clouds if they’re tagged, like you and me
in this monstrous concentration camp we call life.

And clouds are something we can share
no matter where you are on this earth. A perfect
gift from God I tend to forget ofttimes.

Call me a fool. Yes, that is me when I tell
you I saw a sylph in the cloud flying over
my head this afternoon.

Bóng mây trên trời

Tôi yêu những bóng mây vắt ngang bầu trời
trên mặt biển lặng, những cánh buồm tam giác in bóng
nơi chân trời rực sáng.

Như ngắm một bức tranh của Levitan, không cần
tôi phải chết mới được nếm trải niềm yên bình vĩnh hằng. (Có người
nói với tôi yên bình vĩnh hằng có nghĩa là chết.)

Những áng mây mang vô tận dáng vẻ hình hài.
Người ta đặt cho chúng những cái tên – cumulus là một tên
còn bám trong đầu tôi mãi.

Thật là một ý tưởng đáng sợ bởi mây không còn là
mây khi chúng bị gán tên, cũng như em và tôi
trong thứ trại tập trung gớm ghiếc này mà chúng ta gọi là cuộc đời.

Và những áng mây là thứ chúng ta có thể chia sẻ với nhau
bất kể là em ở đâu trên trái đất này. Một quà tặng tuyệt hảo
từ Thượng Đế mà tôi thường quên khuấy.

Cứ gọi tôi là anh khờ. Vâng, chính là tôi đấy, khi tôi nói với em
tôi đã trông thấy một tiên nữ trong bóng mây bay ngang
qua đầu mình chiều hôm nay.

bài đã đăng của Trịnh Y Thư

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)