Trang chính » Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 19, Dịch Thuật, Sáng Tác, Sang Việt ngữ, Thơ Email bài này

thơ Mai Thảo

0 bình luận ♦ 30.12.2006

translated by Nguyễn Hoàng Nam

KHÔNG TIẾNG

Sớm ra đi sớm hoa không biết
Đêm trở về đêm cành không hay
Vầng trăng đôi lúc tìm ra dấu
Nơi góc tường in cái bóng gầy

MUTED

Dawn leaving dawn the flower does not notice
Night returning night the tree does not know
A moon, once or twice discovering a trace,
On the wall imprints my thin lone shadow

DỖ BỆNH

Mỗi lần cơ thể gây thành chuyện
Ta lại cùng cơ thể chuyện trò
Dỗ nó chớ gây thành chuyện lớn
Nó nghĩ sao rồi nó lại cho

Bệnh ở trong người thành bệnh bạn
Bệnh ở lâu dài thành bệnh thân
Gối tay lên bệnh nằm thanh thản
Thành một đôi ta rất đá vàng

COAXING ILLNESS

Each time she wants to pick a quarrel,
We’d have a chat, I’d smile by her side,
And coax her not to stir up big trouble…
Then once again, somehow she’d let me slide.

Illness has lived in me, so dear and close.
Illness, with time, has become my true friend.
On her comfortable shoulder I rest my head,
Our inseparable bond without end.

MỘT MÌNH

Ngồi tượng hình riêng một góc quầy
Tiếng người: kia, uống cái chi đây?
Uống ư? Một ngụm chiều rơi lệ
Và một bình đêm rót rất đầy

LONE

Sitting there, silent stone, in my own corner
A voice: “Hey, you want the usual, right?”
Pour me a round of pain, the day fading
Into a bottleful of dark night

ĐỢI BẠN

Nửa khuya đợi bạn từ xa tới
Cửa mở cầu thang để sáng đèn
Bạn tới lúc nào không biết nữa
Mưa thả đều trên giấc ngủ đen

WAITING FOR A FRIEND

Midnight. Waiting for you from distant roads
My door left open, the stairs’ light glowing
While rain keeps falling on my sleep, pitch black
You might have arrived, I’m no longer knowing

CHỖ ĐẶT

Đặt tay vào chỗ không thể đặt
Vậy mà đặt được chẳng làm sao
Mười năm gặp lại trên hè phố
Cười tủm còn thương chỗ đặt nào

BASE

Forbidden field. The player. Comes to bat
The hand. Knows how to navigate. The face
Ten years. Seeing you again. On casual streets
We slip smiles fondly remembering, that base

bài đã đăng của Mai Thảo

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)