Trang chính » Sáng Tác, Thơ Email bài này

Thằng Bờm thời đại dịch ♦ Một mai ra đường tìm nhau

Thằng Bờm thời đại dịch

Thằng bờm có cái khẩu trang
Phú ông xin đổi mặt hàng Tesla
Lắc đầu Bờm nói không ra
Phú ông xin đổi ối chà dầu thô
Lắc đầu chẳng lấy dầu thô
Phú ông xin đổi tha hồ iPhone
Lắc đầu Bờm chẳng lấy phone
Phú ông xin đổi tinh khôn truyền hình
Lắc đầu chẳng lấy truyền hình
Phú ông xin đổi vắc-xin rồi cười
Gật đầu Bờm lấy nụ cười


Một mai ra đường tìm nhau

Cho Chi

Một mai cởi mặt nạ ra
Làu thông bài dịch bạn là thánh nhân
Cái phù phiếm, cái thiết cần
Cái nên gần gũi, cái cần tránh ra
Cái nên rửa thật nhẩn nha
Cái cần hiện diện đẫy đà yêu thương
Một mai trần trụi ra đường
Tìm nhau làm lại mảnh vườn trần gian

Đinh Trung Tâm

bài đã đăng của Đinh Trung Tâm

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)