Trang chính » Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ Email bài này

Bến ga/At the station


♦ Chuyển ngữ:
0 bình luận ♦ 4.05.2009

Bến Ga

Gã thanh niên vẫn đứng bên
kia đường ray xe lửa như
mọi ngày tôi đứng bên này
ga xe lửa chờ chuyến tàu
tới đưa chúng tôi tới trạm
tới là mục tiêu của hành
trình chúng tôi. Có một điều
mục đích/trạm xe mà hắn
muốn tới nằm ở trạm xe
đằng sau lưng của tuyến hành
trình của tôi còn trạm xe/
mục đích tôi muốn tới lại
ở trạm xe đằng sau lưng
trên tuyến hành trình của hắn.
Tôi đứng bên này ga bên
kia đường ray sắt hắn đứng
chúng tôi nhìn nhau……nghi hoặc.

AT THE STATION

The guy as usual stands on
the other side of the track
as I stand on this side waiting
for the train to take us
to the next stop which is the
destination of our journey only
that his destination is the stop
behind the end of my itinerary
and mine is the stop behind
the end of his
I stand on this side of
the platform on the other
side of the track where he
stands we look at each
other… in doubt

(translated by Cao Xuân Tứ)

bài đã đăng của Biển Bắc

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)