Trang chính » Sáng Tác, Thơ Email bài này

Bản tuyên bố của chữ

0 bình luận ♦ 3.11.2008

 

 

Khởi đi từ

lúc họ không còn hiểu

tiếng của muôn loài khác

tôi xuyên suốt chiều dài

của đêm-ngày-họ

phục dịch;

làm nô lệ

chịu đựng;

làm bia hứng

diễn thuyết;

làm sứ giả

thun giãn qua bao thời đại

giữa muôn khác-biệt-họ

cai trị tôi-tớ-tôi;

họ là(m) chủ

đến nay

tôi vẫn là tôi

đứng lên làm chủ thế-giới-tôi

và họ

họ không còn là(m) chủ

họ chỉ có bổn phận

tạo điều kiện thuận lợi

cho tôi đăng quan

ngự trị

dẫn họ đi vào mê cung lộ

của kỳ-diệu-tôi!

 

 

(đầu 8, không 8)

bài đã đăng của Biển Bắc

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)