Trang chính » Sáng Tác, Thơ Email bài này

tây không nguyên biệt khúc

 

1.

xưa:
chiêng cồng đánh
đuổi
thú (không lạ) đại ngàn
nay:
ngàn đại thú (lạ) đuổi
đánh
cồng chiêng

 

2.

trước:
đất đỏ (bazan) trỉa
nhú
hạt vui
giờ:
bùn đỏ (bôxit) trét
chết
đọt người

 

3.

khô:
hoa Dã Quỳ (gối) chờ
hỏa hóa
bặt:
nhạc thông tây (hết) nguyên
trảm thủ

 

4.

vật:
chạy mười bánh còi
(không rừng)
thú:
đi hai chân tràn
lên (miễn xuống)

 

5.

bỏ:
gùi ngô khoai thôi
rẫy (còn  ruồng)
cúi:
cõng mặt trời cắn
cỏ (vắng cây)

(Tây nguyên, tháng 3/2016)

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Hạ Tháp


Phần Góp Ý/Bình Luận

Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.


*

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)