Trang chính » Sáng Tác, Thơ Email bài này

điệu valse và độc thoại

1.

hãy cứ coi mi đã chết? ô kê?
(im lặng)
người chết đâu còn thở than vô lý
(gãi đầu)
vậy đừng nằm trong hòm rên rỉ

2.

hãy cứ tin là mi đang sống? ô kê?
(bật cười)
sống sao hồn không bóng? hở chân
(đấm ngực)
vậy đa phần cần hòm-di-động

3.

hãy tin cái mi còn là ảo? ô kê?
(im lặng)
sống không xong chết chưa đào huyệt
hình như tao…
(khoát tay)
chán cái-hình-như mi hết mi còn

4.

hãy coi thơ-đã-làm ra mi? ô kê?
(búng tay cười)
ngược lại làm-ra-thơ? tao đã sống nhà nghề…
(vẫn khoát tay)
đầy nhà (nghề) thơ chào hàng thu lễ

5.

hằng tin rằng mi có biết van? ô kê?
(đưa 2 ngón)
tìm gì? tao valse không có biết van xin
(đứng dậy đưa tay ra)
eo mi và tay tao vũ-khúc-xoay-vòng

(vườn tượng – tháng tư đen 2016)

bài đã đăng của Trần Hạ Tháp


Bài này không có phần bình luận.

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)