Trang chính » Sách Mới, Sinh Hoạt Email bài này

Giới thiệu Trăng Nguyên Sơ của Nam Dao

0 bình luận ♦ 11.12.2008

trangnguyenso Trăng nguyên sơ là một cuốn tiểu thuyết mới của Nam Dao, phần nào ghi nhận những ấn tượng của nhà văn về đất nước, con người Việt Nam qua lịch sử và hôm nay. Với một bút pháp kết hợp nhiều yếu tố vừa phóng sự, vừa giả tưởng của tiểu thuyết hậu hiện đại ít nhiều mới lạ đối với bạn đọc trong nước. Nhà xuất bản Lao Động và Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây liên kết xuất bản, quí IV năm 2008.

Giới thiệu tác giả:

Nam Dao, tên thật là Nguyễn Mạnh Hùng, ông còn có bút hiệu Dã Tượng, Tiến sĩ Khoa Kinh Tế học Đại học Toronto, Canada, Giáo sư Kinh Tế học Đại học Laval, Quebec, Canada, giảng dạy và nghiên cứu tại nhiều trường Đại học có tiếng như Harvard, Sorbonne, Toulouse, Montpellier, Đại học Quốc gia Úc, Đại học New South Wales…, tác giả nhiều nghiên cứu chuyên môn trên các báo tiếng tăm trong ngành.

Ông còn là nhà văn, các phẩm đã xuất bản có:
Dấu Vết Ngậm Ngùi, thơ 1989
Thơ Nam Dao, 167 tr.1996. http://amvc.free.fr/
Chinh Phụ Ngâm dịch theo nguyên thể Hán văn, 148 tr. 1996, http://amvc.free.fr/

Dịch lại thơ Đường, 230 tr. http://amvc.free.fr/
Gió Lửa, tiểu thuyết lịch sử, 493 tr. Nxb Thi Văn, 1999
Tiếng Cồng, tiểu thuyết, 182 tr. Thi Văn, 2000.
Ba Vở Kịch, 232 tr. Thi Văn 2000
Trong Buốt Pha Lê, tập truyện, Thi Văn, 2001
Khoảng Chơi Vơi, truyện và ký, 242 tr. Thi Văn 2001
Đất Trời, tiểu thuyết lịch sử, Nxb Văn Mới, CA 2002, tái bản, Nxb Đà Nẵng, 2007.
Trăng Thuê Ảo Ảnh, tập truyện, 190 tr. Nxb Hội Nhà Văn, Hà Nội, 2004.
L’écho du Gong, Ed. Aube, France, 2006
Những Con Người, Những Bóng Ma, bút ký, 250 tr. Văn Mới, CA. 2006
Bể Dâu, tiểu thuyết lịch sử, 2 tập, 991 tr. Văn Mới, CA. 2007.

bài đã đăng của Nam Dao

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)