Trang chính » Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 23, Sáng Tác, Song ngữ, Thơ Email bài này

amnesiatic memory

0 bình luận ♦ 27.01.2007

 

amnesiatic memory

the horrors of jumping
out of the burning
flames

not too long ago
flames burnt clothes off
my sister

eyes water jaws open
no screams or cries
just crackling flesh

two buildings
now rubble
revenge in tears, eyes
no cries–silence

pain remains inside
until unloaded upon
the others

let us never forget
relieved, forgotten

Ký ức xóa trắng

Những kinh hãi của nhảy nhào ra
từ lửa
ngút ngọn

chưa quá lâu đâu
lửa ngút ngọn đốt thiêu cháy áo quần
chị tôi

những mắt nước những hàm răng mở
không tiếng thét, hay tiếng khóc
chỉ thịt da cháy

hai ngôi nhà
nay gạch vụn
thù hằn trong nước mắt, mắt
không tiếng kêu – im lặng

nỗi đau còn lại bên trong
cho tới khi tháo rời, chuyển qua
những kẻ khác

chúng ta đừng bao giờ quên
hay được nguôi ngoai, hay bị bỏ quên

Quốc Bảo
[TQ chuyển ngữ]

Hanging with Saddam

Call me Saddam.
I am not Thich Nhat Hanh.
My silence does not express peace.

love violence

this heart wants to explode
sick thoughts and words
suffocate breath and beat
drown red itself

I am superior to others
wallowing in that petty suffering
confused without compassion
madness laughs loudly
in faces blinded with tears

not me
and I won’t know–

pain

this word lies

crushing
truth that speaks not
without touching

Cùng treo chung Saddam

Tên tôi là Saddam.
Không phải là Thích Nhất Hạnh.
Thinh lặng tôi không diễn đạt bình an.

yêu bạo động

trái tim này muốn nổ
tư tưởng chán, từ ngữ ốm
nghẹt thở bóp đập
chìm đắm, đỏ

Tôi siêu đẳng hơn người khác
những nhỏ nhoi đằm mình trong bùn lầy nhầy khổ
vô cảm thương lòng lộn xộn
chứng điên cười phá lên
thẳng mặt những mắt mù đẫm lệ

đâu phải tôi
và tôi sẽ không biết

nỗi khổ đau

chỉ một khái niệm nằm ngủ

làm tan nát
sự thật câm
khi không động lòng
Quốc Bảo
[Quốc Bảo chuyển ngữ]

Autocommentary on “Hanging with Saddam”

Saddam is poetry.

However justified, the rhetoric of anger further demonizing the identified opposition impedes advancement of the cause of self-righteous moral holders. Confidently, the devils are well aware of their duty in opposition with angels. It might appear as an innocent competition for mere recognition. Nonetheless, the act of demonization is alienation and serves nothing other than to separate or distance the members of an apparent contention.

In such a digression of understanding, alienation directly supports the maintenance of the apparent alien’s performance of ascribed behavior. Conversely, the same alienation will result from holding the view that one is morally inferior in light of a moral superior. This demonstrates how reification is fueled with denial of the basic human ability to empathize. Empathy may arise from the individual capacity to reason how one is codependent with the other and then feel open to the prospect that one is humanly capable of being (like) that other.

Alienation leading to the protest of anger is indicative of selfish motives. So, anger is tainted and does not express any utility for the benefit of all for which it claims (injustice). For any apparent opposition to concede, careful consideration must be offered as a genuine gesture of mutual benefit. Since perspectives differ, each holds this obligation to be faithful to peace.

The expression of peace is empathy. Without engaging this human capacity, alienation not only seeks damage to the other but simultaneously afflicts the self. This affliction is denial—the intellectual malfunction leading to a failure to embody compassion.

 

bài đã đăng của Quốc Bảo

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)