Trang chính » Chuyên Đề, Màu Da và Ngôn Ngữ, Sáng Tác, Thơ Email bài này

một – two

0 bình luận ♦ 10.08.2006

một

poetic immersion
ngâm trong bụng mẹ mình
có ai không đồng bào ta-tha-gá-ta
call gọi tất cả
mọi
người
siêu ngộ
bỏ văn chương
in the saffron flames
cho lửa mát
phá concepts
xé hình
chả thành khái niệm gì!
không quên
đừng nhớ
what does that mean?
ai biết
alone
feeling
your friends lost
ma mà ma
enemy
ở trong gương

two

it’s not that you don’t understand me
really, tại vì chân không còn
muốn hiểu gì?
you are always wanting
but even I cannot appropriate
nói cho tôi biết
who is talking about appropriation
to reify the induced seizure
chết đi
power
privilege to have this intellectual
blah blah
bán sex vợ
cό ai mua sách vở
bán xác vợ
upon the streets
all sprawled out
kiếm cô hả
she would yêu to come
to america
for cultural appropriation
because there is a dream
có thể she can một ngày nào đó
buy antique buddha statues để thờ
on the other shore
con tôi lai
đứa trai
bò đi đây đi đó
ở ngoài đồng nai

bài đã đăng của Quốc Bảo


@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)