Trang chính » Chuyên Đề, Dịch Thuật, Màu Da và Ngôn Ngữ, Sáng Tác, Sang Việt ngữ, Thơ Email bài này

Trổi lên từ biển

Ðỗ Lê Anh Đào chuyể̉n ngữ

dù cuộc điều tra ký ức

có kỹ lưỡng làm sao

lúc nào cũng sẽ có sai sót

trong câu chuyện của kẻ di dân

nó chưa đủ nếu ta chỉ hỏi:

có mất đất nước không và

trước đó và

chuyến đi tàu có dễ chịu không?

như những loài ngư vật, dân nhập cư

không chỉ có một loại:

những đói khát miên man, sự chọn lựa bạn đời

thì lờ mờ (họ đụ những gì có thể làm nơi nương náu),

cách định phương hướng ố đơn âm.

giải đoán cách dùng Anh ngữ của họ

cũng như tính Lôgic họ áp dụng

trong đồ đạc – phoocmica, đồ vật bằng rơm –

không làm sao làm được.

bài đã đăng của Taylur Thu Hiền Ngô

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)