Trang chính » Chuyên Đề, Sáng Tác, Thơ, Văn Chương Nam Mỹ Email bài này

Gió, Nước, Đá

♦ Chuyển ngữ: 0 bình luận ♦ 13.07.2016

Nước mòn đá
Gió tung nước
Đá chắn gió
Nước, gió, đá

Gió xoi đá
Đá thành chén nước
Nước bốc hơi thành gió
Đá, gió, nước

Gió reo trong xoáy cuốn
Nước thì thầm trôi qua
Đá nằm yên không đổi
Gió, nước, đá

Là riêng cũng là chung
Chuyển dời và tan biến
Cùng cái tên vô nghĩa:
Nước, đá, gió

* Nguyên tác: Viento, agua, piedra

* Có tham khảo bản dịch Anh ngữ của Eliot Weinberger

bài đã đăng của Octavio Paz

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)