Trang chính » Hội Họa, Nghệ Thuật, Nguyễn Xuân Hoàng Email bài này

Đinh Cường: Hommage à Nguyễn Xuân Hoàng

0 bình luận ♦ 20.09.2014
hommage_a_NXH_9-2014_thumb.jpg

hommage_a_NXH_9-2014

Hommage à Nguyễn Xuân Hoàng 
  sơn dầu trên giấy báo in  10 x 14 in 
  Đinh Cường 20 – 9 – 2014

bài đã đăng của Đinh Cường

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)