Trang chính » Ca từ để hát, Dịch Thuật, Sang Việt ngữ Email bài này

Mai sau thôi đã hết / Capri c’est fini


♦ Chuyển ngữ:
0 bình luận ♦ 19.04.2019

 

 

 

 

Mai sau thôi đã hết

 

Thôi chia tay nhé em yêu! Thương yêu xưa ôi!  đã hết!
Thôi chia tay nhé em yêu – Hẹn thề đầu mãi hằn sâu

Thôi chia tay nhé em yêu – Mầu trời chiều tình buồn theo
Sao em yêu nỡ quay mau – Ôi! bao nhiêu là sầu đau

Mai sau, thôi đã hết – Thắm thiết bên nhau một lòng – Mải miết chân vui tình hồng
Mai sau,không trọn kiếp – Cuối phố thân yêu – Chiếc bóng cô liêu – Xa nhau thật rồi.
Mai sau, thôi đã hết – Thắm thiết bên nhau một lòng – Mải miết chân vui tình hồng
Mai sau,không trọn kiếp – Cuối phố thân yêu – Chiếc bóng cô liêu – Xa nhau thật rồi.

Thôi chia tay nhé em yêu! Nghe như trong cơn dông bão
Thôi chia tay nhé em yêu – Dù tình còn thương mầu áo

Thôi chia tay nhé em yêu – Một lần này, ngàn đời sau
Giọt lệ nhòa mắt đêm thâu – Xin cơn mưa về thật mau

Mai sau, thôi đã hết – Thắm thiết bên nhau một lòng – Mải miết chân vui tình hồng
Mai sau,không trọn kiếp – Cuối phố thân yêu – Chiếc bóng cô liêu – Xa nhau thật rồi.
Mai sau, thôi đã hết – Thắm thiết bên nhau một lòng – Mải miết chân vui tình hồng
Mai sau,không trọn kiếp – Cuối phố thân yêu – Chiếc bóng cô liêu – Xa nhau thật rồi.

Thôi chia tay nhé em yêu! Nơi ta yêu nhau đắm đuối
Thôi chia tay nhé em yêu – Lời tạ tình cho lần cuối
Thôi chia tay nhé em yêu – Cuộc tình đầy còn bao nhiêu?
Qua cơn mê những năm xưa – Ta đưa nhau vào mộng mơ

Mai sau, thôi đã hết – Thắm thiết bên nhau một lòng – Mải miết chân vui tình hồng
Mai sau,không trọn kiếp – Cuối phố thân yêu – Chiếc bóng cô liêu – Xa nhau thật rồi.
Mai sau, thôi đã hết – Thắm thiết bên nhau một lòng – Mải miết chân vui tình hồng
Mai sau,không trọn kiếp – Cuối phố thân yêu – Chiếc bóng cô liêu – Xa nhau thật rồi.

Mai sau thôi đã hết, đã hết . . .

 

 

 

Hervé Villard

Capri c’est fini

 

Nous n’irons plus jamais, Où tu m’as dit je t’aime,
Nous n’irons plus jamais, Tu viens de décider
Nous n’irons plus jamais, Ce soir c’est plus la peine,
Nous n’irons plus jamais, Comme les autres années;

Capri, c’est fini, Et dire que c’était la ville de mon premier amour,
Capri, c’est fini, Je ne crois pas que j’y retournerai un jour.
Capri, c’est fini, Et dire que c’était la ville de mon premier amour,
Capri, c’est fini, Je ne crois pas que j’y retournerai un jour.

Nous n’irons plus jamais, Où tu m’as dit je t’aime,
Nous n’irons plus jamais, Tu viens de décider
Parfois je voudrais bien, Te dire recommençons,
Mais je perds le courage, Sachant que tu diras non.

Capri, c’est fini, Et dire que c’était la ville de mon premier amour,
Capri, c’est fini, Je ne crois pas que j’y retournerai un jour.
Capri, c’est fini, Et dire que c’était la ville de mon premier amour,
Capri, c’est fini, Je ne crois pas que j’y retournerai un jour.

Nous n’irons plus jamais, Mais je me souviendrais,
Le premier rendez-vous,Que tu m’avais donné,
Nous n’irons plus jamais, Comme les autres années,
Nous n’irons plus jamais, Plus jamais, plus jamais.

Capri, c’est fini, Et dire que c’était la ville de mon premier amour,
Capri, c’est fini, Je ne crois pas que j’y retournerai un jour.
Capri, oh c’est fini,Et dire que c’était la ville de mon premier amour,
Capri, c’est fini, Je ne crois pas que j’y retournerai un jour

Capri, c’est fini, fini . . .

 

 

 

.

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)