đôi dòng về Hoàng Xuân Sơn

clip_image002

Nguyên quán: Hà Tĩnh
Sinh quán: Thừa Thiên [1942, Vỹ Dạ-Huế ]
Trước 75: mần công chức, dạy học
Sau 81: mần đủ thứ
Viết từ trong ra ngoài cho nhiều tạp chí, tuyển tập, mạng văn học nghệ thuật

Sách đã in:
*Viễn Phố – 1989
*Huế Buồn Chi – 1983
*Lục Bát Hoàng Xuân Sơn – 2004

Hiện ngụ tại Laval, Quebec – Canada

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn


@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)