Trang chính » Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ Email bài này

If Someone Asks


♦ Chuyển ngữ:
0 bình luận ♦ 16.10.2012

 

 

 

If Someone Asks

 

If someone asks me what I desire in life
Knowing I am in jail, you may say: Be set free!
Aware of my perennial hunger, you may say: Food and clothing!

But no, no, you’re mistaken, on this Communist-claimed land,
These have become far-fetched dreams

Those who embrace what’s coming
Will have to live regardless
Of broken back and bent knees in front of the enemy

In the long life-testing struggle against the prison
I seek solace in verses
And my two threadlike thin lungs

To fight the enemy, I can’t become cowardly and dumb
To win, my life must last a thousand autumns!

 

 

 

Nguyễn Chí Thiện

Nếu ai hỏi

 

Nếu ai hỏi tôi mong gì trong cuộc sống
Biết tôi tù, anh sẽ nói: Tự do!
Tôi đói lâu rồi, anh sẽ nói: Ấm no!

Không, không  phải, anh lầm, trên đất Cộng
Những thứ đó đã trở thành huyễn mộng
Ai người ôm ấp chờ trông

Tất nhiên phải sống
Quằn lưng, quỵ gối trước quân thù

Trong cuộc trường chinh đọ sức với lao tù
Tôi chỉ có lời thơ ấp ủ
Và hai lá phổi gầy sơ

Để đánh kẻ thù, tôi không được hèn ngu
Để thắng kẻ thù, tôi phải sống ngàn thu!

1976

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Chí Thiện


Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

*

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)