Trang chính » Chuyên Đề, Màu Da và Ngôn Ngữ, Sáng Tác, Truyện ngắn Email bài này

Nó & Trò thầy


Chuyện về nó.

Nó là em tui. Có thể độc đáo. Có khi độc địa (chơi thôi.) Có lúc tập tành ziết zăng gửi đi đăng báo, nó ký Mai Danh, tui nói, đồng ý là mày mượn điển mai danh ẩn tích nhưng sao tao thấy nó giống tên đàn ông (làm sao?) Giật mình nó hỏi, thiệt ra bà nghĩ tui mơ làm đàn ông? 
Suy nghĩ một hồi rồi đổi bút hiệu thành Mai Văn.
(Hay!)
Lần có chuyện kình cãi với một người đàn ông (kinh dị) trong họ (ngoài làng,) MV (tức MD) thuật, ổng biểu tui đi vô trong đi, vì không muốn to tiếng tay đôi với đàn bà. Ðâu phải giờ tý canh ba đâu mà cha này tính lảm nhảm chuyện con gái nữ nhi đàn bà ? Nhưng thể theo lời yêu cầu (tha thiết) của hai người đàn ông (anh và chồng), MV đi vô phòng, để vấn đề lại cho họ trọng đại bàn cãi. 
"Thế rồi mày đi vô?"
"Phải, tui đi vô!"
"?!"
"Rồi tui đi ra, nói, thôi em đi vô nghen, để cho hai con cặc nói chuyện với nhau!"
Ðộc địa, độc đáo, dễ thương (chẳng thích thì độc ác, vậy!) 
Giờ đây nó chết rồi.
Nó nhỏ hơn chị hai tôi 6 tuổi, thua tôi 4 tuổi, trẻ hơn mẹ tôi 3 mươi tuổi, rồi nó đi trước, phom phom, êm ru, nhẹ hều. (Thật ra, hết rồi thì tôi nói vậy, đau kịch liệt một tháng, đầu hàng một giây, nặng nhẹ ăn thua mẹ gì.) 
Hoa đẹp thì chúa hái trước, dứt nghiệp thì dông, qua sông đổi ngựa, qua vựa đổi trâu. Nói vậy hổng chừng xúc phạm Mẹ tôi, bộ mẹ là hoa héo xàu ủ rũ sao? (Con nào chẳng mong mẹ mình sống lâu trăm tuổi?)
Ðêm, tôi mơ thấy MV phất tay, xì một tiếng, nghinh ngang bước vào Diêm đình, bông rua Diêm vương, cười hỏi how are you?
Nó học triết tây, bỏ thây bên Mỹ, trình diện (học tập cải tạo) Diêm đình, bắt tay Diêm vương Mẽo, sẽ không phải cần độc đáo, độc địa, độc ác gì ráo. Cũng chẳng cần (phải cứng mới) đứng đầu gió luôn đối đầu (mệt mỏi?) với nền văn hoá kỳ thị nam nữ lâu đời dai dẳng bốn ngàn năm văn hiến An Nam. Nhưng tôi ngán, mày sẽ lúng túng không, khi lão Diêm vương Mẽo hỏi, you want to be a man or a woman in your next life?
Ngày, tôi nói với Mẹ, nếu mẹ thương nhớ nó quá, mình có đủ tiền mẹ làm cloning không, vậy là có nó ở luôn bên mẹ, đi chơi với mẹ. Như ngày nào. 
Mẹ xanh ngắt mặt, lạnh tanh, rùng mình.

 

Trò thầy
Anh học trò kia nói:

"Dạy không khó, học mới khó!"

Chuyện tới tai thầy.

Thầy trợn mắt, đuổi ảnh ra khỏi lớp. Hằm hè biểu về đọc lại sách thánh hiền, chương "Tiên học lễ, hậu học văn."

Tháng sau anh trở lại xin học. Thầy hỏi, đã suy cho kỹ nghĩ cho tường chưa mà xin trở lại làm trò?

Ảnh thưa:

"Dạy là dở sách ra mà đọc, học là mở sách ra mà nuốt. Một đằng khơi khơi phun châu nhả sạn, một đằng khó nhọc trợn trạo nhai nuốt, đã ì ạch tiêu hoá, còn phải ợ ngáp trả bài."

Thầy giận ứ, lại đuổi đi.

Về nhà, thấy sách Nhân Văn Giai Phẩm lấy ra đọc, ông Chương Dân nói, ăn dâu thì phải nhả ra thứ gì khác chớ không phải nhả ra dâu.

Ảnh lấy qua sách Lê Nin toàn tập đọc, Lê nin nói, học, học nữa, học mãi.

Quan đại thần Phan thanh Giản lúc sắp cứu dân hàng giặc, sửa uống thuốc độc tự vẫn, dặn lại Phan Tôn, Phan Liêm, sau khi chôn cha, làm mộ bia khắc hàng chữ Hải giác thiên nhai Phan thư sinh chi mộ, như mộ anh học trò góc biển chân trời họ Phan.

Trò trở lại hỏi:

"Lê nin là trò hay thầy? Chương Dân là thầy hay trò? Còn người học trò nơi góc biển chân trời?"

Thầy te tái:

"Tiên học lễ, hậu học văn. Không biết nghe lời ta, không phải là học trò!"

Anh học trò lại bôn ba lâm cảnh sẩy trường ra thất học.

Mọi người kể lại truyện ngụ ngôn này, sau khi đọc được các bản tin trong nước bỗng ba láp phát hiện ra chuyện các nhà giáo nhân dân, cô nhiệt tình bắt học trò (cả lớp) liếm ghế , thầy phấn khởi căng nọc trò ra cho lệnh lớp trưởng đánh 100 roi.

Không lâu sau đó, liền có kiến nghị gởi lên nhà nước, xin cho trường có học sinh liếm ghế (Xô Viết Nghệ tỉnh) được đặt là truờng trung học cơ sở La văn Liếm, trường có trò ăn 100 roi (Nam kỳ khởi nghĩa) kêu tên là trường Trăm Con.
2/2005

bài đã đăng của Nguyễn Thị Hoàng Bắc

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)