Trang chính » Dịch Thuật, Sáng Tác, Sang Việt ngữ, Truyện chớp Email bài này

Suyễn/Asthma Attack


♦ Chuyển ngữ:
0 bình luận ♦ 21.02.2020

 

 

Khi bị lên cơn suyễn, bạn không thở được. Khi bạn không thở được thì bạn nói năng rất khó khăn. Lượng không khí rất hạn chế trong phổi không cho phép bạn. Rất ít, chỉ khoảng ba đến sáu chữ. Mỗi chữ đều mang ý nghĩa. Bạn lục lọi mớ từ ngữ trong đầu, tìm chọn những chữ quan trọng nhất. Và phải trả giá cho chúng. Không như những người khoẻ mạnh lấy ra từng chữ tích lũy trong đầu như rác rưởi. Khi một người đang lên cơn suyễn nói “Tôi yêu em” hay Tôi rất yêu anh”, điều này rất khác biệt. Khác một chữ. Và một chữ thì nhiều lắm, vì chữ đó lẽ ra phải là “ngồi”, hay “thuốc xịt”, hay là “xe cứu thương”.

 

 

When you’re having an asthma attack, you don’t have any breath. When you don’t have any breath, it’s hard to speak. You’re limited by the amount of air you can spend from your lungs. That’s not much, something between three to six words. It gives the word a meaning. You’re searching through the piles of words in your head, picking the most important ones. And they have a cost. It’s not like the healthy people that take out every word that has accumulated in their head like garbage. When someone, while having an asthma attack, says “I love you” or “I really love you”, there’s a difference. A word difference. And a word is a lot, because that word could have been “sit”, “Ventolin” or even “ambulance”.

 

bài đã đăng của Etgar Keret

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

*

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)