Trang chính » Đã Phát Hành, Kệ Sách eBook Email bài này

Mùa Biển Động Tập II – Bão Nổi

mbd1_thumbMùa Biển Động Tập II – Bão Nổi
tiểu thuyết lịch sử
Nguyễn Mộng Giác 

[…]với tác phẩm Mùa Biển Động, Nguyễn Mộng Giác đã đóng góp được một công trình xứng đáng để làm cho dòng văn học của người Việt ngoài nước thêm nét đặc sắc và phong phú.

Kệ Sách eBook ấn hành – 2011
Smashwords edition
ISBN: 978-1-4524-6852-5

bài đã đăng của Nguyễn Mộng Giác

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)