Trang chính » Đó Đây, Sinh Hoạt Email bài này

Call For Submission: Stop Asian Hate Print Anthology – A Project by VAAMA

Stop Asian Hate Print Anthology

A Project by

Vietnamese American Artists and Media Association

Edited by Luu Dieu Van

Asian culture embraces peace and forgiveness and while this is a great life philosophy, it hinders many Victims of Asian Hate to speak out and report the crime. Every year, many hate crimes against Asians go unnoticed. According to data from Stop AAPI Hate Coalition, there were 3,800 reported anti-Asian hate incidents in the U.S. between March 19, 2020, and Feb. 28, 2021. Lawmakers believe this is just a tiny fraction of actual incidents.

VAAMA aims to amplify Asian voices through a printing anthology of inspiring stories. Your story can make a difference. If selected, your personal narrative will be featured among other stories in a printed publication and an honorarium will be awarded to you. The expected release date of the anthology is February 2023. The anthology will be published in English and in its original language.  There will be a virtual book launch and you will be entitled to 5 complimentary copies.

Please follow the link to send you submission.

https://vaama.org/yourstory

Chia Sẻ Câu Chuyện Của Bạn

Giúp Ngăn Chặn Nạn Thù Ghét Người Châu Á

Bạn có câu chuyện cá nhân liên quan đến Thù Ghét Người Châu Á? Bạn có biết ai đã từng là nạn nhân của bạo lực nhắm vào người gốc Á? Hãy chia sẻ câu chuyện để giúp ngăn chặn thù ghét. Nếu câu chuyện của bạn được chọn vào tuyển tập sẽ được in thành sách, chúng tôi sẽ tặng phần thù lào nhỏ dành cho bạn. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm và trở thành tiếng nói ngăn chặn nạn Thù Ghét Người Châu Á.

bài đã đăng của Lưu Diệu Vân

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)