Trang chính » Hình bìa nghệ thuật của Da Màu, Thư Tòa Soạn, Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 27/7-2/8/2020: Hoạ Sĩ Nguyễn Quỳnh

0-1

Nguyễn Quỳnh, The Multiplicity of Space and Time, 24″ x 20″. Oil on canvas, San Antonio, TX, 2020.

Tranh của Nguyễn Quỳnh, từ 1973, khai triển khái niệm KHÔNG-GIAN và THỜI-GIAN. Đó cũng là một phần trong Luận-án Tiến-sĩ về Lịch-sử Mỹ-thuật của ông năm 1982 tại Đại-học Columbia, NYC. Năm 1974, ông cũng đã xuất-bản một tập tiểu luận Việt-Anh ở Sài Gòn, nhan đề Esays on Art, và trình bày tại Trung-tâm Văn-Hoá ĐỨC (Goethe Institut).

Không  gian và thời gian đa chiều trong thế giới tranh Nguyễn Quỳnh có thể là chiều kích của cảm nhận và tư duy, chiều kích của hình dung và tưởng tượng, hoặc chiều của các chuyển động theo nhiều mô thức và xảy ra cùng lúc/liên tục. Đó có thể là chiều của các sự kiện khởi từ một điểm hiện tại và băng qua trục quá khứ-tương lai. Đó có thể là chiều kích của một vật thể trong mọi hình thái hiện hữu, mà cũng là chiều ảo đằng sau bức màn của tri thức.  Người xem tranh có thể cảm được trọng lực lẫn sự nhẹ nhàng thênh thang, có thể có mặt tại một trọng điểm, và cùng lúc đi xuyên qua thế giới, và trải nghiệm được sự hiện hữu trong nhiều không gian đang giao thoa nhau, mà vẫn lơ lửng ngoài nhau.
Biên khảo:

”Ý-Thức Là Gì? Ý-Thức Trong Triết-Học WITTGENSTEIN và Trong Những Tư-Tưởng Khác ở Văn-Hoá Tây-Phương”- tiểu luận của Nguyễn Quỳnh

”Nhân chuyện hành hương thăm mộ Alexandre de Rhodes và vài chuyện khác”- nghiên cứu của Nguyễn Đức Tường

”Huy Tưởng-Lục Bát”- tiểu luận của Nguyễn Đức Tùng

Sáng tác:0-2

Một Thời Nên Vắng Mặt –phần chín “Lời Tâm Sự Nửa Vời” và phần mười “Lời Giải Oan Muộn Màng”- truyện ngắn Cung Tích Biền

Dịch Thuật:
”Một Hồn Ma Nha Đích Thực”- truyện ngắn của Miguel Gomes/Trần C. Trí chuyển ngữ

Chuyên đề Chống Kỳ Thị/Chống Bạo Lực

”Tôi Kỳ Thị”- nhận định của Tiểu Thư

Trong các tuần tới: các sáng tác của Tuý Hồng, Nguyễn Đạt, Phạm Văn, Cung Tích Biền, Nguyễn Đức Tùng, Trần Vũ…

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)