Trang chính » Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 22.02-1.03.2015: chủ đề ‘Tết của Tôi’ (tiếp tục)

tranvuTet 

Văn Xuôi trong tuần:

“Bốn Mươi Năm Dương Nghiễm Mậu và Tự Truyện Nguyễn Du”
     – ký của Ngô Thế Vinh
“Văn Học Miền Nam Tự Do 1954-1975” phần 1 và 2
     – nghiên cứu / biên khảo của Nguyễn Vy Khanh
“Từ Trại Giam đến Trại Guam” phần 1, 2, và 3 
     – biên khảo / tư Liệu của Đinh Từ Thức
“Nguyên Mẫu” – truyện ngắn Khiêm Nhu
“Cuộc trở Về Nguồn Cội” – truyện ngắn Nguyễn Thanh Hiện
Bờ Kia, phần 12 – tiểu thuyết Nam Dao

 

 

Cành Đào Xưa, Mùng Ba Tết
(ảnh Trần Vũ)

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)