Trang chính » Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 26/1- 1/2/2015- nghệ sĩ Vương Ngọc Minh

VNM-TiengGaTrongDat-2015_thumb

Tiếng gà trong đất (2015)
18 x 24in
sơn dầu trên gỗ

 

Văn Xuôi trong tuần:

“Kẻ Không Nương Náu”- truyện ngắn Tru Sa
“Vãng Lại Vong Hồn Cốc”- truyện ngắn Trần Hạ Tháp
”Lò Bát Quái”- truyện ngắn Nguyễn Hoàng Anh Thư
Bờ Kia phần 11- Tiểu Thuyết  Nam Dao
”60 Năm Nhìn Lại Cuộc Di Cư 1954- Vĩnh Biệt Hải Phòng”- Tùy Bút của Trùng Dương

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)