Trang chính » Chuyên Đề, Đàn Ông Email bài này

Chung Thủy

0 bình luận ♦ 11.04.2013

 

 

4.
Mối đùn vun nấm mộ
Cỏ đơm mầm lú nhú xanh
Nàng ngưng tay quạt
Thêu cườm đỏ lên đôi hài cưới

3.
Nắp quan tài sập đóng
Nàng nhảy chân sáo qua cánh cổng mở
Ngóng theo con đường mòn trước ngõ
Mơ dáng kiệu đưa dâu

2.
Ba ngày ba đêm
Mặt nàng hoen vệt nước mắt
Tiếng khóc gào không ngơi
Thoáng như tiếng lũ mèo gọi nhau trong bóng tối

1.
Trối trăn vừa dứt
Hơi thở vừa đứt
Tơ hồng vừa đoạn
Vừa lúc nàng toan tính chuyện gieo cầu

bài đã đăng của Trương Nhân

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)