Trang chính » Đó Đây, Sinh Hoạt, Tin văn học Email bài này

NOI HANOI: FOUR POETS, TWO LANGUAGES- Đọc thơ song ngữ Anh-Việt

Noi_Hanoi_flyer_nov_2012Mời các bạn tham dự chương mới nhất của Nói Hà Nội, một sự kiện đọc thơ song ngữ Anh – Việt vào lúc 20:00, ngày 25 tháng 11 ở Tadioto (12 Trương Hán Siêu). Chương trình đọc thơ trong tháng này sẽ hơi khác các sự kiện trước đây. Chúng tôi sẽ tập trung giới thiệu bốn nhà thơ: các nhà thơ Việt Nam Thúy Hằng và Nhã Thuyên, và các nhà văn Mỹ Jacob Evans và Claire Barnard. Trước sự kiện, bốn nhà thơ đã gặp và chia sẻ về thơ của nhau. Các nhà thơ có thể không giới thiệu những bản dịch thông thường, mà là một trong những cách chứng tỏ thơ có thể bắt đầu cuộc đối thoại giữa các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Sau phần đọc thơ sẽ là phần hỏi đáp và sau đó là phần mic mở. Hãy tới làm một ly, thưởng thức thơ, và thám hiểm thế giới ma trận của những bản dịch!

Nói Hà Nội sẽ bắt đầu lúc 20:00, Chủ nhật 25 Tháng 11, ở Tadioto, 12 Trương Hán Siêu. Để biết thêm thông tin, mời truy cập: www.noihanoi.com.

 

 

NOI HANOI: FOUR POETS, TWO LANGUAGES

Noi Hanoi poetry evening on 25 November features four poets reading in English and Vietnamese

Please join us on Sunday, November 25, 2012 at 8 p.m for the latest chapter of Noi Hanoi, an evening of spoken word in Vietnamese and English, at Tadioto, (12 Truong Han Sieu). This month’s reading will be slightly different from previous Noi Hanoi events. We’ll be focusing on the work of just four poets: Vietnamese writers Thuy Hang and Nha Thuyen, plus American writers Jacob Evans and Claire Barnard. Prior to the event, the four poets met to talk about each other’s work. What they will present may not be conventional translations, but will illustrate one of the many ways that poetry can be in dialogue across language and culture. The readings will be followed by a question-and-answer session plus and an open mic. Come have a drink, enjoy some poetry, and enter the tangled messy web that is translation.

Noi Hanoi will start at 8 p.m. Sunday, November 25, 2012 at Tadioto, 12 Truong Han Sieu Street. For more info, please visit www.noihanoi.com.

 

Contact info: Andy Engelson, andyengelson@gmail.com,
mobile: +84 016 5235 4100 (contact details not for publication)

 

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)