Trang chính » Sách Mới, Sinh Hoạt Email bài này

MƠ CÙNG TÔI GIẤC MƠ ĐÀ LẠT – Truyện và tạp bút Phạm Cao Hoàng

Cuốn sách mới nhất do Thư Ấn Quán ấn hành (Tháng 8.2013)

MƠ CÙNG TÔI GIẤC MƠ ĐÀ LẠT

Truyện và tạp bút Phạm Cao Hoàng

Bìa: Đinh Cường

Phụ bản: Đinh Cường và Nguyễn Trọng Khôi

Tựa: Luân Hoán

Trình bày: Thiên Kim

Muốn có sách, liên lạc với:

Mrs. Cúc Hoa qua địa chỉ email: hoatruong206@yahoo.com

bài đã đăng của Phạm Cao Hoàng

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)