- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Du Tử Lê: Thơ Toàn Tập

 

 

Văn Học Press trân trọng giới thiệu

 

DuTuLe-ThoToanTap

Du Tử Lê
Thơ Toàn Tập

 

Trọn bộ 4 tập, trên 2000 trang

Chân dung Du Tử Lê qua nét vẽ các họa sĩ:
TẠ TỴ, ĐINH CƯỜNG, DUY THANH, NGỌC DŨNG

Thiết kế bìa @ Đinh Trường Chinh
HT Productions xuất bản, 8/2020

Ấn phí mỗi tập: $25.00

 

>>>Tìm mua trên BARNES & NOBLE <<<

Tập 1

Tập 2

Tập 3

Tập 4

 

Văn Học Press
22 Agostino, Irvine, CA 92614 USA • vmail: +1-949-981-3978
email: vanhocpress@gmail.com • Facebook: Van Hoc Press

VanHocPressLogo

bài đã đăng của Văn Học Press