- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Thơ Huy Tưởng: Đêm vang hình tiếng chuông

 

Văn Học Press
trân trọng giới thiệu

 

ThoHuyTuong-bia

 

Đêm vang hình tiếng chuông

thơ HUY TƯỞNG
hội họa TRƯƠNG ĐÌNH UYÊN

Văn Học Press xuất bản, 5/2020
160 trang, 8.5” x 8.5”, sách in màu
Giá bán $30.00

• 197 bài thơ của nhà thơ Huy Tưởng
• 10 họa phẩm của họa sĩ Trương Đình Uyên

 

ThoHuyTuong-chandung

 

Tìm mua trên:
BARNS & NOBLE

 

Van Hoc Press
22 Agostino, Irvine, CA 92614 USA

• vmail: +1-949-981-3978
• email: vanhocpress@gmail.com
• Facebook: Van Hoc Press

bài đã đăng của Văn Học Press